• Jur Engelchor

Coalitie krijgt groen licht in gemeenteraad

HOOFDDORP De nieuwe coalitie van VVD, HAP, CDA en PvdA heeft donderdagavond groen licht gekregen van vrijwel de gehele gemeenteraad. Aan het eind van het debat over het coalitieakkoord konden de zes wethouders worden geïnstalleerd.

Opvallend daarbij was dat nieuwkomer Marja Ruigrok (VVD) uit Amsterdam de meeste stemmen oogstte. Zij kreeg 33 stemmen voor en 4 tegen. De andere vijf verwierven 32 of 31 stemmen voor. Marja Ruigrok vroeg en kreeg dispensatie voor een jaar om niet in Haarlemmermeer te hoeven wonen. Zij kondigde al eerder aan naar een huis uit te kijken in één van de kleinere kernen in de polder.

De andere wethouders zijn Jurgen Nobel (VVD), Marjolein Steffens-van de Water (HAP), Ap Reinders (HAP), Mariëtte Sedee-Schuitemaker (CDA) en Mieke Booij-van Eck (PvdA). Omdat vier van hen ook tot raadslid waren gekozen, moesten hun plaatsen in de raad worden ingevuld door de eerstvolgende kandidaten op de lijst.

Daarom werden Erik Boscher (VVD), Jeanette Koolmoes (HAP), Pauline Maat (CDA) en Rashana Hussain (PvdA) alsnog geïnstalleerd als raadslid. HAP-raadslid Charif El Idrissi kon nog steeds niet worden geïnstalleerd. Zijn vader is recent overleden.

De nieuwe oppositieleider Paul Meijer van Forza! vond het onbegrijpelijk dat zijn partij niet is gevraagd om mee te doen aan de nieuwe coalitie. Als winnaar van de laatste drie verkiezingen had Forza! volgens Meijer beter in de coalitie gepast dan verliezer PvdA. Paul Meijer hekelde het oordeel van formateur Henk Kuipers als zou Forza! onvoldoende stabiel zijn om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

De oppositieleider had ook zo zijn twijfels over de bestuurlijke daadkracht van het nieuwe college. Hij wees erop dat ervaren wethouders zijn vertrokken en vervangen door nieuwkomers zonder enige ervaring.

Ook fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks vond het jammer dat haar partij is afgevallen als kandidaat voor de coalitie. Volgens haar is er nauwelijks een serieus gesprek geweest met haar. Formateur Kuipers stelde dat de standpunten van GroenLinks over onder meer Schiphol en statushouders te ver verwijderd waren van die van de andere beoogde coalitiepartners.

Fractievoorzitter Joost Koomen van het gehalveerde D66 vond het coalitieakkoord een 'gerecht met weinig smaak'. Hij raadde aan meer kruiden toe te voegen aan de plannen, omdat die in zijn ogen te weinig ambitieus zijn. Zo staat er in het akkoord bitter weinig over de fiets. Ook het klimaat komt er niet in voor, zo stelde Maaike Ballieux al eerder vast.

De nieuwe fractievoorzitter van het CDA, Herman Koning, gaf direct zijn duale visitekaartje af. Hij weigerde mee te gaan in het 'halleluja-verhaal' van collega-fractievoorzitter Johan Rip (HAP). Koning riep daarentegen de HAP-wethouders Steffens en Reinders met meer voorstellen naar de raad te komen dan afgelopen raadsperiode.

Herman Koning hield beiden voor dat ze enkele honderden voorstellen minder naar de raad hebben gestuurd dan hun collega's Horn, Reneman en Elzakalai. Wethouder Marjolein Steffens wierp de CDA'er tegen dat het haar niet om de hoeveelheid voorstellen gaat maar om de kwaliteit van die plannen.