• René de Leeuw

Cijfers over geluidshinder Schiphol zijn te rooskleurig

HAARLEMMERMEER De cijfers die Schiphol hanteert over het aantal inwoners van de regio dat last heeft van geluidshinder, zijn te rooskleurig. Dat zegt de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. De organisatie deed een nieuwe analyse van de zogenaamde 'Hinderbelevingsonderzoeken' die een aantal GGD's in de regio Schiphol in 2016 deden, en kwam tot de conclusie dat het aantal gehinderden een stuk hoger ligt dan Schiphol zelf rapporteerde.

Niet 138.500 mensen hebben ernstige geluidshinder van Schiphol, maar 198.000. Dat concludeerde de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) na een nieuwe analyse van de Hinderbelevingsonderzoeken die GGD's in onder meer Kennemerland, Amsterdam en Hollands-Midden in 2016 deden. Ook het aantal zogenaamde slaapverstoorden lag volgens MNH een stuk hoger (41.000) dan Schiphol liet weten (19.500). Volgens de onderzoekers is dat een probleem, omdat beslissingen over de toekomst van de luchthaven (deels) worden genomen op basis van juist deze cijfers.

Het onderzoek uit 2016 van de GGD's werd gehouden onder een representatieve groep volwassen inwoners van 19 jaar en ouder. In Haarlemmermeer waren er op dat moment 110.178 inwoners in die leeftijdscategorie, waarvan omgerekend 15 procent ernstige hinder van Schiphol ondervond, zo'n 16.500 mensen. Daarnaast deed de GGD Kennemerland (waar Haarlemmermeer onder valt) onderzoek naar slaapverstoring door vliegverkeer. Hierbij werden de hoogste percentages gemeten in Zwanenburg (20 procent) en Halfweg (17 procent). 

Het totaal aantal gehinderden ligt volgens MNH nu al ver boven de maximale norm van 180.000, en dan zijn kinderen en jongeren van 18 jaar en jonger en gemeenten waar minder dan 2 procent hinder werd gemeten nog niet eens meegenomen in het onderzoek. Daarom pleit MNH er voor Schiphol niet verder te laten groeien. "Als de overheid de werkelijk beleefde geluidshinder serieus zou nemen, dan zou Schiphol moeten krimpen, in plaats van groeien", zo vindt Sijas Akkerman, directeur van MNH.

Het hele rapport is te vinden via de website www.mnh.nl.