• Frans Tol

Burgerveen zoekt een nieuwe dorpsraadvoorzitter

BURGERVEEN De woning van het echtpaar Pappe aan de Leimuiderdijk staat in de verkoop. "Het besluit om te verhuizen en kleiner te gaan wonen is een proces van jaren geweest. Wij worden ouder, ik ben onlangs 65 geworden, en wij hebben vooruitkijkend besloten kleiner en liefst gelijkvloers te gaan wonen."

De huidige woning telt vier etages. "Dat traplopen kun je straks niet meer als je als gevolg van ouderdom gebreken krijgt. Bovendien houden wij er steeds minder van al dat onderhoud te doen." Maar door dit besluit moet de dorpsraad van Burgerveen op zoek naar een nieuwe dorpsraadvoorzitter. En dat wordt in een gemeenschap nog een hele klus. "Maar onze dorpsraad zelf is stabiel en vitaal en heeft een mooie mix in leeftijden, ervaring en mannen en vrouwen."

BURGERVEEN Het dorp Burgerveen heeft 340 inwoners, 135 huishoudens waarvan er 45 kinderen hebben. Van deze inwoners is 52,4 procent gehuwd. Samen hebben zij 200 auto's. Naam heeft Burgerveen vooral gemaakt met de bakkerij van bakker Van Leeuwen, en de alom befaamde verkooppunten van paling van de families Eveleens. Duikend in de geschiedenis blijkt dat de oorspronkelijke naam Burggravenveen was. En dat Burggraven was een stuk veenland dat sinds 1417 al niet meer bewoond was omdat het er gewoon onherbergzaam was.

SLOOT Geschiedschrijver Ramaer meldt dat de naam van dat stukje veenland, kort nadat het in 1613 geheel was weggeslagen, overgegaan is op oostelijker gelegen landen. Er liepen geen wegen en men kon er over de sloot springend zijn bestemming bereiken. Later vestigden er zich veel losse arbeiders.

Stichting Dorpsbelangen Burgerveen is de officiële naam waaronder de Dorpsraad Burgerveen/Leimuiderbrug opereert. De aandacht van deze dorpsraad richt zich op de belangenbehartiging om de leefbaarheid te waarborgen. Met speciale aandacht voor het ringdijkverkeer, vliegtuighinder van Schiphol, en een tekort aan parkeerplaatsen in de wijk Ruygenhoek. Betreffende de sociale samenhang gaat het over vergrijzing (want 32 procent is 65 jaar of ouder) en het bevorderen van meedoen aan sociale activiteiten.

ORGANISATOR Voorzitter Pappe wijst op het belang van de dorpsraad als organisator van jaarlijks zo'n 25 activiteiten. "Dan praat je over de befaamde dorpsbarbecue en Zeepkistenrace waaraan ook politici deelnemen, over optredens van de lokale Band BurgerFame die bij elk optreden zo'n 100 bezoekers trekt, de Pubquiz met zestig deelnemers, de voedselmarkt en Heel Burgerveen Bakt en Braadt, de Bingoavonden, Boeken- en Kerstmarkten, Nieuwjaarsreceptie en de Open Dorpsplein-bijeenkomsten voor leefbaarheidthema's.' De jaarlijkse Rommelmarkt zal waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen worden via Kofferbak- of Garageverkoop. "We mogen hier echt blij zijn met deze actieve dorpsraad." 

Belangrijk aandachtspunt van die dorpsraad was het dorp circulair, energieneutraal en duurzaam te maken. De droom van Pappe was zelfs Burgerveen zelfvoorzienend te maken. Daartoe zijn met behulp van Enginn initiatieven geweest. Maar Pappe blijkt realistischer te zijn geworden. "Het duurzaamheidverhaal draait altijd om geld. Mensen willen wel duurzaam worden maar niet als ze alles zelf moeten betalen. Het bleek dat zonder subsidie maar 1 procent van onze bewoners mee wilde doen met een dakpannenproject."

RINGDIJKBELEID Voor een dorp dat aan de Ringvaart ligt is het verkeersbeleid een belangrijk item. "De gemeente buigt zich al een tijd over de inrichting van het verkeer op de dijk. In dat Ringdijkbeleid moet de dijk fietsvriendelijk worden. En de bepalingen over de verkeerssnelheid worden daarbij interessant. Kijk, je komt van Rijsenhout met 60 kilometer per uur binnen, dan komt er straks een stukje waar je 30 kilometer per uur mag, dan een stukje met 50 en vervolgens weer een stukje met 30. Dan weet je toch op een gegeven moment niet meer hoe hard je mag? En wat ook een interessante ontwikkeling is: de middenstrook zou bestraat worden met klinkers, links en rechts zouden er rode stroken komen waarop auto's te gast zijn. Dan komt er nog een jaagpaadje voor wandelaars. En ergens bij restaurant Ruimzicht van Rooie Kees schijnt er een afsluiting te moeten komen. Dat om auto's te dwingen beneden op de Weteringweg te gaan rijden. Doorgaand verkeer is op de dijk straks niet meer mogelijk. Het doel is natuurlijk om de dijk, die oorspronkelijk een erftoegangsweg is, te ontlasten. Maar dan moet je niet allemaal hobbels gaan aanleggen zoals die er zijn op de Aalsmeerderweg. Wij willen daar als dorpsraad, samen met onze werkgroep Ringdijkbeleid, nog wel een robbertje over onderhandelen."

SCHIPHOLFONDS "Onze speeltuin is een succes. Maar de gemeente heeft de meeste toestellen afgekeurd. Daarom komen er nieuwe speeltoestellen. Een werkgroep van bewoners heeft daarvoor een plan opgesteld. En met geld van het Schipholfonds zal financiering plaatsvinden."

Zorgen zijn er wel over Dorpshuis Marijke. "Dat is het oudste van heel Noord- Holland, maar is al sinds 2006 aan een opknapbeurt toe. De SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) zal 50 procent van de noodzakelijke investering voor haar rekening nemen. Met exploitant Maatvast, de gemeente, SLS en de dorpsraad wordt gewerkt aan een prototype. Er zijn drie mogelijkheden: renovatie, een nieuw dorpshuis op de huidige plek of een nieuw dorpshuis op een andere plek. Er zijn voor het prototype offertes aangevraagd bij architecten. Jammer is dat er in een jaar tijd drie keer een wisseling van ambtenaren in dit project was. Maar wethouder Marjolein Steffens - van de Water blijft gelukkig ons stabiele aanspreekpunt."

Overigens gaf Cok van Beek, clustermanager van Maatvast, nog na het gesprek met Sjaak Pappe aan, dat hij vooral kansen ziet in een renovatie.

Frans Tol