• De brandweer zoekt mensen die op deze brandweerwagen willen rijden.

    Chris Soellaart

Brandweer zet deuren open voor publiek

HAARLEMMERMEER Een aantal brandweerkorpsen in de regio Kennemerland - waar ook Haarlemmermeer onder valt - zetten zaterdag 27 oktober de deuren open. Zo willen de korpsen nieuwe brandweermannen en -vrouwen werven die zich in willen zetten bij incidenten.

Over nut en noodzaak van een goed functionerend brandweerapparaat is geen discussie nodig. Feit is echter dat het voor veel korpsen steeds moeilijker wordt genoeg mensen te vinden die zich in willen zetten als brandweerman of -vrouw. 

RONDLEIDING Om toch nieuwe collega's te vinden, zetten een aantal korpsen zaterdag 27 oktober de deur open voor het publiek. Dat kan tussen 10.00 en 17.00 uur binnenlopen voor een rondleiding door de kazerne, bekijken hoe een brandweerpak er uit ziet en leren hoe je dat snel aan- en uittrekt en ontdekken met welke gereedschappen de brandweer werkt. 

Het is uiteraard mogelijk dat er tijdens het open huis ineens een oproep binnenkomt. In dat geval kunnen bezoekers live en van dichtbij meemaken wat er gebeurt als er de brandweer moet uitrukken. Er blijft echter ook altijd iemand achter op de kazerne die het aanwezige publiek kan vertellen wat er allemaal gebeurt. 

In Haarlemmermeer is het publiek welkom op de kazernes in Lisserbroek, Halfweg Zwanenburg en Rijsenhout. Meer informatie: www.brandweer.nl/kennemerland.