• De voorbereidende werkzaamheden voor Lincolnpark zijn gestart.

    Jos van Rooijen

Bouwrijp maken bijzondere wijk

HOOFDDORP Er staat al een bijzondere brug en nu komt er op de hoek van de Hoofdweg en de Johan Enschedélaan ook nog eens een bijzondere woonwijk: Lincolnpark. In totaal gaat het om zo'n 800 woningen, onderverdeeld in (sociale) huurwoningen, koopwoningen, appartementen en woonvilla's. Volgens planning is het bouwrijp maken van de eerste fase gestart op 20 augustus. De bouw start november dit jaar, oplevering van de eerste woningen staat gepland voor eind 2019.

Lincolnpark is de nieuwe bestemming voor dit deel van de polder waar tot enkele jaren geleden nog grote borden stonden met 'kavels te koop' en dan met name voor het kunnen vestigen van bedrijven. Maar mede door de economische crisis en de alsmaar stijgende vraag naar woningen, heeft het college besloten de bestemming voor het gebied tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, de Oude Bennebroekerweg en de Johan Enschedélaan zodanig aan te passen dat er woningbouw mogelijk is geworden. Vervolgens is daar de naam Lincolnpark aan gekoppeld. Waar nu de bouw voor is gestart (zoals aanleggen van drainage) is fase 1, een project van 225 sociale huurwoningen voor mensen die met spoed een woning zoeken en statushouders. Initiatiefnemer is woningbouwcorporatie Eigen Haard die in dit deel van Lincolnpark 177 laagbouwwoningen bouwt en vier woonvilla's met in totaal 48 appartementen.

De wijk krijgt (volgens de tekeningen) een groen en waterrijk karakter en wordt duurzaam gebouwd. Dat betekent dat de woningen geen gasaansluiting krijgen. Op de daken komen zonnepanelen. Naast de ongeveer 850 woningen komt er ook nog een wijkcentrum.

De bouwketen van KWS (maakt bouwrijp) staan overigens op de voormalige parkeerplaatsen van de tijdelijke vestiging van De Meerse.