• René de Leeuw

BOS: 'Voorstel van minister is riskant en ondoordacht'

HAARLEMMERMEER De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol, verenigd in de BOS (Bewoners Omgeving Schiphol), noemen het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen om Schiphol weer te laten groeien 'ondoordacht en riskant' en 'onbehoorlijk bestuur'.

Het nieuws van gisteren dat minister Cora van Nieuwenhuizen van plan is luchthaven Schiphol vanaf 2021 weer te laten groeien, is niet lekker gevallen bij de bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Die besloot onlangs nog geen advies uit te brengen over de toekomst van Schiphol omdat eerst maar eens wat moest worden gedaan aan de overlast voor de omwonenden.

ZERE BEEN Van Nieuwenhuizen gaat nu dus voorbij aan die wens, en heeft het voornemen geopperd om Schiphol na 2021 toch meer dan 500.000 vliegbewegingen toe te staan. En dat is tegen het zere been van de bewonersvertegenwoordigers. 'Het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (...) is ondoordacht en riskant. Het loopt vooruit op de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 die pas eind van dit jaar vastgesteld wordt. Hierin staat nog niet vast dat groei noodzakelijk is; zelfs krimp wordt nog onderzocht.'

Volgens de vertegenwoordigers is het besluit strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur en is er sprake van een cadeautje aan de jarige KLM. 'De minister schendt het vertrouwensbeginsel door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek. Verder komt de minister tegemoet aan de groei-eisen van de 100-jarige KLM. Zij is van plan haar ministeriële bevoegdheid oneigenlijk te gebruiken om de KLM een voordeel te bezorgen dat voor de leefomgeving juist heel nadelig zal uitpakken.'

OPINIEONDERZOEK Als laatste wijst de BOS naar een onderzoek dat de minister zelf eerder liet doen. 'De meerderheid van de bevolking wil geen groei van de luchtvaart, zo bleek uit een landelijk opinieonderzoek dat de minister in 2018 heeft laten houden. Met dit besluit geeft de minister te kennen dat zij deze duidelijke uitspraak naast zich neerlegt.'