• Frans Tol

Boek over een boeiend dorp

NIEUW-VENNEP Het samenstellen van zijn boek 'Nieuw-Vennep in de kranten van 1833 tot en met 1945' heeft Jan Café 3 jaar speurwerk gekost. "Er zijn meerdere boeken over Nieuw-Vennep geschreven. Ik heb dus voor mijn boek een andere invalshoek gekozen."

Het is geen fotoboek, geen boek over nog levende Vennepers, maar wel een boek over de mensen zelf die toen leefden, die De Vennep groot gemaakt hebben, zo licht Café toe. "Er staan veel genealogische gegevens in, rechtszaakverslagen en ook wel foto's die bij de vermelde krantenberichten horen." Café is een rasechte Venneper, die in 1953 geboren werd en nu ruim 41 jaar getrouwd is met Lies Wassenaar: 'Maar mijn roots liggen in Noyon, Picardië (Frankrijk) waar ik mijn vroegste voorvader gevonden heb. Dat was Francois Café die in 1500 geboren werd. Mijn familieleden die in 1731 naar Nederland kwamen waren echter geen Hugonoten. Via Steenbergen (Zeeland) is de familie in Alkemade terecht gekomen vanwaar zij bij de drooglegging als polderjongens naar Haarlemmermeer zijn gekomen."

GRAFISCHE SCHOOL Hij volgde na de Openbare Lagere School een opleiding aan de Grafische School in Haarlem. Na werken bij diverse drukkerijen en een reclamebureau begon Café voor zichzelf als grafisch vormgever: "Eerst op zolder, toen in de garage naast ons huis en later in een winkel aan de overkant op de hoek Kerkstraat/Korenbloemstraat: Efac Drukwerk & Vormgeving. Maar door een flinke hondenbeet in mijn hand kon ik dat werk nog maar mondjesmaat uitvoeren. Ik had dus tijd over en ben toen aan een boek over het oude dorp De Vennep begonnen. Eerder had ik al samen met Piet Klaassen, die een uitgebreid fotoarchief heeft, dvd's gemaakt over het dorp."

PIONIERS In de inleiding bedankt Café zijn vrouw, zijn ouders Wim en Willy Café-Spaargaren, geschiedkundige Jan Wies, Vic Mens, (oud-)inwoners van Nieuw-Vennep, de Koninklijke Bibliotheek, het Noord-Hollands Archief en het Archief Haarlemmermeer en Delpher boeken, kranten en tijdschriften: "Ik moet wel zeggen dat ik veel uit de computer heb kunnen halen. Ik heb dit boek gemaakt om de inwoners hier een indruk te geven over het reilen en zeilen van de Pioniers die dit dorp groot gemaakt hebben. Het leven was toen zwaar: misdaad, ruzies, branden, ongelukken, ziektes, vergiftigingen en verdrinkingen waren aan de orde van de dag."

MOORD De eerste moord vond al in 1854 plaats nabij de Lisserweg. De dader had zijn vriend vermoord, had wroeging, vertrok naar de tropen, maar gaf zich 13 jaar later aan bij de burgemeester van Winschoten. Na een proces werd hij echter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Jan Café vermeldt deze feiten tot eind 1945: "Van de mensen die daarna wat uithaalden of bijvoorbeeld fout waren in de oorlog, bestaat een grote kans dat de kinderen daarvan nog leven. Kijk, het is grappig te weten wat je voorvaderen hebben uitgespookt, maar je wilt dat toch liever niet van je vader of moeder weten."

250 Van het boek 'Nieuw-Vennep in de kranten van 1833 tot en met 1945' zijn 250 exemplaren gedrukt. Het boek is voor 23,50 euro te koop bij Jan Café aan de deur, of te bestellen via 0252-621670 of info@efac.nl.

Tekst: Frans Tol