• Archieffoto.

    Eric van Lieshout

Bluswater voor brandweer mogelijk dure grap voor gemeente

HOOFDDORP De gemeente kan nog aardig op kosten worden gejaagd als de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) later dit jaar besluit om watertankwagens in te zetten bij het blussen van branden. Dat zei burgemeester Onno Hoes vorige week tijdens de raadsvergadering tijdens een debat over de jaarstukken van de Veiligheidsregio.

Voldoende bluswater blijkt in de regio nog vaak een probleem als er grote branden moeten worden geblust. Meerdere raadsfracties drongen er daarom op aan dat er oplossing moet komen voor dit probleem.

Burgemeester Hoes meldde dat er binnen de Veiligheidsregio hard wordt gewerkt aan een oplossing. Een commissie is aan het bekijken wat de beste optie is. De burgemeester verwacht dat er komend najaar spijkers met koppen worden geslagen.

Daarbij is wel de vraag wat Haarlemmermeer dan aan die oplossing kwijt is. Als er een investering wordt gevraagd voor nieuwe watertankwagens is Haarlemmermeer naar verhouding veel geld kwijt, omdat de gemeente recent nog veel geld heeft uitgetrokken voor nieuwe brandkranen en waterleidingen. "Dat is dan niet eerlijk", zo vond Hoes. Hij voegde er aan toe dat er wordt gestudeerd op een voorstel om ook de financiële pijn zoveel mogelijk te verdelen.

HAP-fractievoorzitter Johan Rip vroeg zich af hoe het is gesteld met de opkomsttijden van de brandweer. Kort geleden was er nog een bericht dat landelijk gezien nergens de wettelijke opkomsttijden worden gehaald. Burgemeester Hoes kon hem geruststellen. Volgens hem zijn de opkomsttijden nergens in Nederland zo goed als in deze regio.

Meerdere fracties maakten zich ook zorgen over de financiële stabiliteit van de Veiligheidsregio. Na enkele magere jaren, waarbij gemeenten het budget moesten aanvullen, blijft er de laatste jaren zelfs geld over. Zo krijgt Haarlemmermeer over 2017 bijna 4 ton terug. Daar staat tegenover dat de gemeente volgend jaar weer zo'n 8 ton extra moet bijdragen aan de VRK. Dat komt door de groei van het aantal inwoners en de samenvoeging met de buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Burgemeester Hoes zei dat momenteel onderzoek wordt gedaan waarom het huishoudboekje van de VRK zoveel schommelingen te zien geeft. Opzet is dat de jaarrekening en begroting wat meer op elkaar worden afgestemd.