• René de Leeuw

Bewonersdelegaties willen maximaal 500.000 vluchten

SCHIPHOL Maximaal 500.000 vluchten en 29.000 nachtvluchten. Dat is de eis die de bewonersdelegaties én die van de bestuurders gezamenlijk op tafel leggen als de Omgevingsraad Schiphol (ORS) later deze maand de onderhandelingen over de toekomst van Schiphol hervat, zo laat de BOS (Bewoners Omgeving Schiphol) weten.

Volgens de BOS is deze harde eis het resultaat van overleg tussen de twee ORS-delegaties. 'Met ingang van het gebruiksjaar 2020 moet er een einde komen aan de huidige gedoogsituatie door het vaststellen van een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB)', aldus een verklaring op de website van de BOS.

PLAFOND 'Dit LVB dient minimaal een plafond voor het totaal aantal vluchten (500.000) en de nachtvluchten (29.000) vast te leggen zodat hierop kan worden gehandhaafd. Dat geldt ook voor de vierdebaanregel.'

Pas als aan deze eis wordt voldaan, en als de luchtvaartsector vervolgens bereid is te werken aan herstel van het vertrouwen van bewoners middels harde afspraken over hinderbeperking, kan er verder worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in de toekomst, aldus de BOS. 

PRETVLUCHTEN 'Zoals de enorme groei van het aantal pretvluchten aantoont, zit er veel 'lucht' in het huidige plafond van 500.000 vluchten', vindt de BOS, dat denkt dat strikt handhaven het beste middel is om te voldoen aan die grens. 'Marktwerking corrigeert dan de uitwassen, zoals vliegen voor een habbekrats. Het is voor de luchtvaartsector kennelijk moeilijk om zich te voegen naar de maatschappelijke realiteit: ongebreideld vliegen is geen vanzelfsprekendheid.'