• Redactie

Besturen investeren ruim 122 miljoen in schoolgebouwen

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer gaat de komende jaren, in goed overleg met de verschillende schoolbesturen, zo'n 122 miljoen investeren in het renoveren van bestaande en bouwen van nieuwe schoolgebouwen. Het gaat om gebouwen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Haarlemmermeer en de fusiegemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Dat is het resultaat van intensief overleg tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen (zoals MeerPrimair, Jong Leren, Aloysius, SEIN, de Bascule en Altra) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de bouw en exploitatie van bijna 60 onderwijslocaties voor basisonderwijs en nog eens vijftien gebouwen voor voortgezet en speciaal onderwijs in Haarlemmermeer.

Dat blijkt uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2.0, kortweg IHP, dat zich tevens uitspreekt over de onderwijslocaties in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de gemeente die per 1 januari fuseert met de gemeente Haarlemmermeer.

Het IHP geeft voor de komende jaren onder meer aan of een schoolgebouw gerenoveerd moet worden of dat het beter is om in een specifieke kern of wijk te kiezen voor nieuwbouw. Daarbij is, volgens de opstellers, rekening gehouden met het bouwjaar (en daarmee de leeftijd) van de onderwijslocatie, de staat van onderhoud en de leerlingenprognoses. Bij die laatste cijfers is nadrukkelijk gekeken naar plannen voor woningbouw, omdat deze van grote invloed zijn op het aantal (te verwachten) leerlingen.

Daarmee is een bijna uniek overzicht ontstaan van alle onderwijslocaties.

Wat het plan helemaal uniek maakt, is dat zowel de gemeente haar financiële middelen als de schoolbesturen hun budgetten voor nieuwbouw, exploitatie en onderhoud bij elkaar hebben gelegd om de komende jaren tot nog duuzamer onderwijsgebouwen te komen. Daar profiteren niet alleen de gebouwen zelf van (ze kunnen daardoor gemiddeld 20 jaar langer mee), maar ook de 'bewoners' in de vorm van leerlingen en leerkrachten.

In het IHP 2.0 wordt in een specifiek hoofdstuk aangegeven wat er per kern c.q. wijk op het punt 'onderwijsgebouw' de komende jaren te verwachten valt. Nieuwbouwplannen staan gepland voor Zwanenburg (locatie Achtbaan en locatie Kinheim), Badhoevedorp (vervangende nieuwbouw Rietveldschool, Hoofddorp (Dik Trom, Juliana van Stolberg, in de nieuwbouwwijk Nassaupark), Nieuw-Vennep (De Boog, Het Mozaïek en de Antoniusschool in de Ridderspoorstraat), Lisserbroek (onderzoek naar één duurzaam gebouw), Cruquius (pas na 2024) en Beinsdorp (twee lespunten).

Zodra het gaat om speciaal onderwijs denkt de gemeente aan nieuwbouw voor Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie op een andere locatie.

Bij de plannen gaat het om zo'n 122 miljoen euro dat gemeente en schoolbesturen samen willen inzetten. Primair onderwijs: circa 83,7 miljoen. Speciaal onderwijs: ongeveer 5,7 miljoen. Voortgezet onderwij: ruim 32,7 miljoen.

Het raadsvoorstel over het IHP wordt donderdag 14 december voorgelegd aan de gemeenteraad.