• Minister zou grenzen Schiphol hebben opgerekt.

    René de Leeuw

Beroering over 'truc' van Eurlings

SCHIPHOL Vorige week is beroering ontstaan over het bericht dat toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tien jaar geleden zou hebben gesjoemeld met de geluidsnormen op Schiphol om het aantal vliegbewegingen te kunnen verhogen. Volgens raadslid Maaike Ballieux van GroenLinks past het bericht in het beeld dat er 'al jarenlang wordt toegerekend naar de groei van het aantal vluchten op Schiphol en dat de berekeningen en adviezen die die groei in de weg staan worden weggewuifd'.

De mogelijke truc van Eurlings kwam vorige week aan de orde in een uitzending van EenVandaag. De tv-rubriek berichtte over een zaak bij de Raad van State, waarbij een inwoner van Aalsmeer en medestanders het huidige aantal van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar aanvechten.

Volgens omwonenden van Schiphol is het aantal van 500.000 vliegbewegingen onrechtmatig tot stand gekomen. Bij de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 is afgesproken dat er niet meer dan 10.000 woningen in het binnengebied van Schiphol last zouden krijgen van ernstige geluidshinder. Die grens bleek echter al snel te knellen. Toenmalig minister Eurlings greep in 2008 de verlenging van de milieuvergunning aan om de grens aan te passen tot 10.800 woningen. Bij het omzetten van die norm naar Europese geluidsregels is die grens later weer bijgesteld naar 12.300 woningen. Daardoor kreeg Schiphol meer ruimte om te groeien.

Omwonenden stellen dat Eurlings dat nooit had mogen doen, omdat de afspraken over maximaal 10.000 gehinderde woningen hard waren. De minister had best kunnen vasthouden aan deze grens, maar dan had er minder kunnen worden gevlogen. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft deze lezing van de omwonenden in een brief bevestigd. Volgens de omwonenden kan de zaak grote gevolgen hebben voor het aantal vluchten op Schiphol. Dat zou met 30.000 tot 50.000 vluchten per jaar moeten worden verminderd. De Raad van State doet volgende maand uitspraak in de zaak.

Raadslid Ballieux noemt de berichten over het vermeende gesjoemel met cijfers schokkend. "De economische belangen van Schiphol lijken telkens zwaarder te wegen dan de belangen van omwonenden. Het publieke debat over Schiphol laat zien dat mensen dit niet langer accepteren. Voor voeren van een goed politiek debat en het maken van zorgvuldige afwegingen zijn betrouwbare cijfers altijd cruciaal. Dat dit weer ter discussie staat in het Schipholdossier is schokkend." Ballieux benadrukt dat het haar partij, die altijd kritisch is over Schiphol, niet alleen gaat om de cijfers over geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook om de veiligheid op en rond Schiphol, om de gevolgen voor de woningbouw en om de luchtkwaliteit in onze regio."Deze belangen moet zorgvuldig worden afgewogen tegen het economisch belang dat er uiteraard ook is."