• Ellen Toledo

Afscheid van een verbinder

HOOFDDORP Nicole Mulder van GroenLinks neemt vandaag afscheid van de gemeenteraad. Zij is inmiddels al begonnen als wethouder in buurgemeente Heemstede. De politicus kijkt terug op acht leerzame en positieve jaren in de raad.

We spreken elkaar in het statige raadhuis van Bloemendaal, de gemeente waar Heemstede nauw mee samenwerkt. Brandschoon en hypermodern zijn hier leidend. De fraaie vloeren kraken onder je voetzolen. Bloemendaal is geen doorsnee gemeente van Nederland.

Nicole Mulder past zich ongetwijfeld gauw aan aan haar nieuwe werkomgeving. Zij is wat je noemt een verbinder pur sang. "Ik heb veel zin in deze klus."
De fractievoorzitter van GroenLinks had al eerder aangegeven dat ze niet meer in was voor een nieuwe raadsperiode in Haarlemmermeer. Na acht jaar vond ze het wel mooi geweest. Mulder wilde een nieuwe uitdaging, haar 'focus verleggen' zoals zij het zelf zegt.

Zij gaf haar landelijke partij te kennen dat ze best wethouder wilde worden in een andere gemeente. Gelukkig voor Nicole Mulder werd dat Heemstede met een raadhuis op fietsafstand. De gemeenteraad heeft de kersverse wethouder toestemming gegeven om in Hoofddorp te blijven wonen. Nicole Mulder is daar erg blij mee, vooral voor haar kinderen die in Hoofddorp school en vrienden hebben.
De Hoofddorpse meldde zich in 2009 bij GroenLinks aan als kandidaat-raadslid. Zij werd direct als veelbelovend politiek talent beschouwd. Het was een bewogen periode voor het raadslid in spe. Haar man overleed aan een ernstige en slopende ziekte en Nicole Mulder bleef alleen met haar beide kinderen achter.
Toch besloot zij het politieke avontuur aan te gaan. De Hoofddorpse heeft daar geen moment spijt van gehad. Mulder beschouwt haar raadslidmaatschap als erg leerzaam en boeiend. "Ik was in 2005 weer in Hoofddorp komen wonen en was toe aan een verdiepingsslag met Haarlemmermeer. Daar is het raadswerk heel geschikt voor. Je leert er enorm van, bij voorbeeld hoe zaken echt in elkaar steken."

Nicole Mulder vindt dat ze in de acht jaar als raadslid 'dicht bij zichzelf is gebleven'. Dat is volgens haar ook de beste houding om het soms belastende raadswerk aan te kunnen. "Altijd gedreven door de inhoud. Je groeit ook in je rol als raadslid."
In haar eerste raadsperiode van 2010 tot 2014 was de sfeer in de gemeenteraad volgens haar ontspannen. In de huidige raad werden de verhoudingen met name door de vele afsplitsingen in fracties nogal eens op scherp gezet.
Nicole Mulder bestrijdt dat het voor een milieupartij als GroenLinks vaak vechten tegen de bierkaai was in de gemeenteraad. Ze heeft in het veelbesproken Schipholdossier altijd veel steun ervaren. "Door ons toedoen is er een groot gezondheidsonderzoek gekomen. Ook buiten de raad kregen we bijval. Ondernemers zeiden dat ze het wel met ons eens waren, maar dat ze toch niet op GroenLinks konden stemmen."

De Hoofddorpse nam in de vorige raadsperiode het initiatief om in deze krant een geregelde politieke column te starten met politiek tegenstrever Michel van Dijk van Forza! Mulder was op het idee gekomen door een vergelijkbare rubriek in de krant Spits waarin SP-Kamerlid Harry van Bommel en PVV-belhamel Hero Brinkman elkaar bestookten. Ook op lokaal niveau leverde het initiatief van Nicole Mulder soms boeiende botsingen op.
Wat het raadswerk betreft is het drama rond het nieuwe honkbalstadion volgens het scheidend raadslid het dieptepunt geweest. Volgens Mulder heeft GroenLinks ook veel tijd en energie geïnvesteerd in dat proces. Zij ziet het honkbaldebacle overigens niet alleen als negatief. De vele onderzoeken hebben ook punten opgeleverd waar de gemeente veel van heeft geleerd.

Het was in de afgelopen jaren soms hollen geblazen voor Nicole Mulder. Hup van haar werk direct door naar de gemeenteraad. Zij prijst zich gelukkig dat haar hulpvaardige ouders en een oppas vaak de zorg voor haar kinderen op zich namen. Haar kinderen zijn altijd erg trots geweest op hun moeder en klaagden nooit over de boordevolle agenda. De Hoofddorpse is daar blij over.

Nicole Mulder sluit een terugkeer in de Haarlemmermeerse politiek in de toekomst niet uit. Wie weet schuift ze ooit ook hier een keer aan als wethouder. "Maar voorlopig is mijn taak in Heemstede. We hebben een mooi team samen. Ik heb de portefeuille economie, financiën, verkeer en vervoer, natuur en duurzaamheid. Ja, ik krijg ook met mijn collega's van Haarlemmermeer te maken. Dat lijkt me boeiend."
De Hoofddorpse zou haar collega's in de gemeenteraad nog mee willen geven dat ze hun rol als raad optimaal moet benutten. De gemeenteraad is niet voor niks het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.