• Eigen foto

Aantal klachten over ambtenaren gedaald

HOOFDDORP Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal tien schendingen gemeld. In de meeste gevallen gaat het om diefstal of misbruik van eigendommen van de gemeente. Dit blijkt uit het jaarverslag integriteit over vorig jaar.

Het aantal meldingen in 2017 is aanzienlijk minder dan een jaar eerder. Toen kwamen er nog 18 meldingen binnen bij het meldpunt. De gemeente hecht grote waarde aan integriteit. Sinds 2006 is er daarom beleid op dat gebied.. Na een flinke daling van het aantal meldingen in 2015 was er in 2016 weer sprake van een toename. Dat is vorig jaar dus weer omgezet in een daling.

Naast meldingen over diefstal en misbruik van gemeente-eigendommen zijn er vorig jaar ook signalen geweest over belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden en intimidatie.

In alle gevallen is er onderzoek gedaan, waarbij in vijf zaken de schending van de integriteit ook is vastgesteld. Bij vier gevallen is de dader onbekend gebleven. Bij drie zaken heeft de gemeente daadwerkelijk een sanctie opgelegd.

Zo heeft een medewerker van de gemeente een schriftelijke berisping gekregen en een ander een officiële waarschuwing. In een derde geval is het bij een pittig gesprek met een leidinggevende gebleven.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de vertrouwenspersonen van de gemeente vorig jaar 50 gesprekken hebben gevoerd met in totaal 40 ambtelijke medewerkers. Bij meer dan de helft van die gesprekken ging het om ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld of seksuele intimidatie. In twee gevallen leidde tot een melding van integriteitsschending.

Uit sommige gesprekken komt naar voren dat oudere medewerkers van de gemeente melding maken van leeftijdsdiscriminatie. Daardoor krijgen die oudere ambtenaren vaak het gevoel dat ze niet meer mee kunnen komen.

Daarnaast is duidelijk dat het fenomeen pesten vorig jaar is teruggekeerd bij de gemeente.