• V.l.n.r. directeur Karin Koets, Marjolein Büchner, Mirjam van Rossum met zoontjes Jason en Milan en Ina Mooldijk.

    Ria Meuleman

45 jaar Polderrakkers

NIEUW-VENNEP De Polderrakkers, een open Christelijke basisschool, bestaat 45 jaar. Het jubileum, dat wordt gevierd van 23 tot en met 26 april, staat in het teken van theater, muziek en dans. Kleuterschool De Polderrakkers stond in Linquenda waar nu het wijkgebouw is gevestigd. Midden jaren 70 werd er een scholencomplex aan de Kalslagering gebouwd met drie lagere scholen waaronder Het Kompas. De kleuterschool verhuisde er naar toe.

Ria Meuleman

POLDERRAKKIADE "Destijds waren kleuter- en lager onderwijs nog gescheiden, met eigen lerarenkamers", vertelt oud-leerkracht Trudel Lucas. "Maar de integratie was in voorbereiding. Het Kompas en de Polderrakkers werden een experimentele basisschool, al vier jaar voordat in 1985 het begrip in Nederland werd ingevoerd". Jaap Manni was de eerste directeur. De school groeide enorm, met een tijdlang drie noodlokalen en organiseerde meermalen het sportieve evenement de Polderrakkiade. Het Polderrakkerslied klonk vele jaren door het dorp tijdens de Avondvierdaagse.

KERNWAARDEN Oud-leerlinge Mirjam van Rossum: "Ik heb het er heel erg leuk gevonden. Nu ik in Linquenda woon gaan mijn kinderen hier ook op school. Met goede herinneringen is de keuze snel gemaakt". Sinds 2012 is de Polderrakkers een Vreedzame school. Saamhorigheid, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en openstaan voor de verschillen onderling. "Het samen doen, dat zit in elke vezel", zegt directeur Karin Koets. "We gaan nu heel erg vernieuwen. Vanuit de kernwaarden gaan we naar een nieuw onderwijsconcept, waar we als leerkrachten zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Transparant en vooruitstrevend met veel aandacht voor het individuele kind. Veel mensen kunnen zich vinden in onze waarden". Alhoewel er veel kinderen overblijven, heeft de school geen continurooster. "Veel mensen kiezen daarvoor". Maandag 23 april wordt om 8.30 uur op het schoolplein de feestweek geopend.