• Anneke aan het werk.

    Guus Roodenrijs

Waarom heeft raadslid Anneke van der Veer toch zoveel pech?

18-11-2017, 20:40 | Lezersnieuws | Guus Roodenrijs

Anneke was eigenaar directeur van ca. 4 BV'tjes. Al haar BV"tjes zijn op

20 oktober 2017 geliquideerd door middel van een zogeheten Turboliquidatie. Dat kan als er geen baten (waardes) meer aanwezig zijn in een BV'tje, maar alleen nog schulden. Het toepassen van een turboliquidatie zorgt er in principe voor dat eventuele schuldeisers geen faillissementsaanvraag meer in kunnen dienen. Gaatje in de wet.

Al twee jaar gelieerd worden aan grootschalige fraudezaken in samenwerking met ex? vriend Ari Olivier en nu dit weer.

Hoeveel "pech" kan een mens hebben?

Anneke wil graag met een nog officieel op te richten politieke partij deelnemen aan de Gemeenteraadverkiezingen die in november 2018 worden gehouden. Naam van de lokalepartij is Politiek Sterk. Onze enige lokale partij HAP krijgt hierdoor concurrentie.

Denk niet dat HAP eronder zal lijden. U?

Laat eens weten.