• Robert Joore

KAPPERSPRAAT | Mannengriep

Sinds kort is er overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd dat de mannengriep bestaat. Iets wat de gemiddelde man allang wist.

Het is namelijk zo dat de natuur bepaalt heeft dat vrouwen kinderen baren. Kijkend naar de afmetingen van een baby in relatie tot de wijze waarop de aanstaande moeder dat kind ter wereld moet brengen weet je al meteen, dat wordt geen pretje. Gelukkig heeft de natuur daar een prachtige oplossing voor gevonden. Het vrouwenlichaam maakt endorfine aan. Dat is een pijnstillend hormoon. Hierdoor wordt het bevallen dragelijk. Het gaat me iets te ver om te zeggen dat het een appeltje eitje is, maar het stelt eigenlijk niet zo veel voor.

Nu was er eens een experiment bedacht om de man te doen ervaren wat het hebben van weeën inhoudt. Door wat elastische banden voorzien van elektroden om de mannenbuik te spannen kon men de barenswee nabootsen. De dames die aan de knoppen stonden hadden de tijd van hun leven. Ach, ach wat zijn die mannen toch ook een kleinzielige typetjes. Dat zo'n test volstrekte onzin is werd gemakshalve maar even verzwegen. De man maakt namelijk geen pijnstillend hormoon aan. Die krijgt dus zonder verdoving de volle laag. Met die wetenschap was het bewonderingswaardig om te zien hoe manmoedig de proefpersoon de kastijding doorstond.

Nu schijnt het met de griep ook zo te werken. De natuur heeft bepaald dat de vrouw koste wat het kost overeind moet blijven. Waarschijnlijk bedoeld om de verzorging van hulpbehoevende kinderen te kunnen continueren. Daarom worden de griepsymptomen bij de vrouw afgezwakt. De man daarentegen krijgt de volle laag. Spierpijn, niet normaal, keelpijn, ondragelijk. Koorts minstens 42 graden. Bij het hoesten is het alsof de complete borstkast uit elkaar gerukt wordt.

Ach, man ben zo blij dat ik het overleefd heb. Ben Perdaan