• PR

DORPSDIENDER | Wapencontrole

Aan het einde van elk jaar moeten alle wapenvergunningen in den lande zijn gecontroleerd. Voor Nieuw-Vennep alleen al gaat het om zo´n 140 mensen die thuis een jachtakte hebben.

"Bij ons was het zo, dat de wijkagent een lijst kreeg met namen en adressen die hij moest bezoeken", aldus de Vennepse oud-politieman.

Hij moet dan persoonlijk constateren dat het wapen veilig is opgeborgen, en op een andere plaats dan de patronen. Kijkt tevens op de acte naar de gegevens van het wapen. Of die (nog) kloppen. Haspels ontmoet daarbij verschillende 'soorten' vergunninghouders. Zijn lijst bevat leden van een schietsportvereniging. Hiervan zijn er in Haarlemmermeer drie, respectievelijk in Hoofddorp, Nieuwe Wetering en Aalsmeerderbrug. De meeste deelnemers beoefenen de sport recreatief. Volgens de wet Wapens en Munitie moet de aanvrager van een vergunning een 'redelijk belang' aantonen voor het bezit ervan. En dat geldt zeker voor de jagers die de fauna van een bepaald stuk grond beheren. Maar ook voor boeren die hun land willen vrijwaren van ongenode gasten, zoals hazen en fazanten. En verder mag er bij de aanvraag van een wapen geen vrees bestaan voor misbruik. Die voorwaarde heeft extra lading gekregen na het drama in Alphen aan den Rijn, op 9 april 2011. Op die dag schiet een gestoorde man in winkelcentrum De Ridderhof 6 mensen dood, 17 personen raken gewond. "Als gevolg daarvan moet er bij zo'n controlebezoek tegenwoordig ook worden gelet op de geestelijke gesteldheid van iemand. Maar dat is natuurlijk vrij lastig." Verricht Haspels zo'n controlebezoek bij een boer aan de Rijnlanderweg, neemt deze hem even apart. Wijst op een oud wapen en vraagt dan besmuikt of dit exemplaar hem soms bekend voorkomt. "Blijkt het een geweer van mijn vader. Had die boer indertijd op de kop getikt. Mijn vader schoot op eenden. Laat ik het maar eerlijk zeggen, hij was stroper."

Geertje Bos

Wilt u reageren of heeft u zelf nog herinneringen aan de Vennepse oud-politieman? Mail dan naar geertjemm@xs4all.nl.