DORPSDIENDER | Deomeisje

Bij de televisiezender RTL5 is een serie van start gegaan over Online Misbruik. Daarin helpen John van den Heuvel en Nicolette Kluiver slachtoffers van internetmisbruik en proberen zij de dader(s) van 'cyberpesten' te achterhalen. "Een mooi initiatief", meent Ben Haspels. Het brengt hem op een situatie in Haarlemmermeer, die speelt in het voorjaar van 2011. Op een middelbare school ontstaat ophef over een filmpje dat via Twitter de leerlingen bereikt. "Er stonden seksueel getinte beelden op, van een meisje dat handelingen uitvoerde met een spuitbus deodorant. Al gauw werd bekend dat het ging om een leerlinge van dezelfde school." Als er aangifte wordt gedaan van misbruik, raakt onze oud-politieman betrokken bij de zaak die nogal wat stof doet opwaaien, breed wordt uitgemeten in de pers en in de volksmond binnen de kortste keren wordt aangeduid als het filmpje van het 'deomeisje'. Haspels: "Er waren twee mogelijkheden, het meisje heeft inderdaad aan de video meegewerkt, geintje met haar vriendje, bestemd voor privégebruik. Of de handelingen zijn door iemand anders gepleegd en het beeld is gemanipuleerd. In beide gevallen is het grootschalig verspreid met het doel haar te kijk te zetten. Waarmee zij sowieso slachtoffer is. Bleek overigens een actie van haar vriendje dat inmiddels haar ex was." Persoonlijk spreekt hij met de verontruste ouders van het meisje. Met name de vader is ervan overtuigd dat zijn dochter 'zoiets nooit zou doen'. Onze zegsman laat bij deze in het midden wat de waarheid is. Zijn opvatting: "Wat iemand privé doet, moet hij of zij zelf weten. Maar hou het binnenskamers en maak geen foto's of bewegende beelden. Er komt meestal narigheid van. Dat blijkt ook uit de serie van John van den Heuvel."